Onze activiteiten

U kan op ons beroep doen voor begeleiding op 3 domeinen: organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling.

Deze 3 domeinen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zodra er verandering optreedt in één domein, heeft dit een impact op de andere domeinen.

Waarvoor kan u op ons rekenen? Om hetgeen te doen wat u van ons verwacht. Alleen doen we het op onze eigen(zinnige) manier en met een lat die heel hoog ligt voor onszelf en voor u.

Ja, ook voor u. Want we vragen ook uw engagement om tot goeie resultaten te komen. We stappen enkel in trajecten als zowel u als wij een “klik” voelen en we ervan overtuigd zijn dat alle betrokken partijen bereid zijn om te investeren in een project.

Organisatie-ontwikkeling

Organisatie-ontwikkeling is het permanent afstemmen van doelen, structuren, taken, processen, functies en competenties op de uitdagingen van uw bedrijf, rekeninghoudend met onuitgesproken onderstromen die hier op inwerken.

Wij begeleiden bedrijven bij het realiseren van deze organisatie-ontwikkeling. Niet vanuit een inhoudelijke expertrol, wel vanuit een faciliterende rol. Wij gaan na, samen met u, welke de uitdagingen zijn waar uw bedrijf voor staat en we gaan u vervolgens helpen om hierop antwoorden te formuleren.

Onze visie is dat niemand beter dan uzelf zicht heeft op de sterktes en mogelijke valkuilen binnen uw onderneming. Wij helpen u om afstand te nemen en zelf oplossingen aan te dragen. We werken in dit verband ook graag samen met een brede groep van mensen binnen de organisatie. Zo maken we optimaal gebruik van de aanwezige kennis en creëren we een draagvlak van binnenuit voor de veranderingen die uw bedrijf wil doorvoeren in de toekomst.

Enkele cases

Team-ontwikkeling

Laten we maar meteen een open deur intrappen. “Teams zijn de bouwstenen van een onderneming”. Uit onderzoek blijkt dat goede teams kwalitatief beter werk leveren, dat ze betere besluiten nemen, effectiever zijn en sneller reageren op veranderingen. En dat ze qua prestatie boven het gemiddelde van alle individuen samen uitstijgen. Tegelijkertijd blijkt dat relatief veel teams dit potentieel niet ten volle weet te benutten. En dat teams energie steken in onderlinge conflicten als gevolg van een gebrek aan vertrouwen binnen een team.

Herkent u dit allemaal en wilt u de performantie van uw team(s) verhogen? Neemt u dan maar meteen uw agenda bij de hand. Bouwen aan een team kost immers tijd en wordt gestimuleerd door goed management. Wij begeleiden uw teams in hun ontwikkeling naar volwassenheid.

Afhankelijk van uw vraag werken we een aangepast programma uit. Hiervoor gebruiken we diverse methodes, afhankelijk van de uitdaging waar u en uw team voorstaan.

We kunnen het vertrouwen binnen uw team verhogen via tools als MBTI en Insights, we maken de waarden/normen die binnen een team leven bespreekbaar, we reiken feedbacktools aan die bruikbaar zijn bij conflicten (“non violent communication”), we doen oplossingsgerichte interventies om te komen tot concrete actieplannen voor een meer efficiënte samenwerking/taakverdeling,…. En, en, en… want we werken telkens op maat dus een exhaustieve lijst kunnen we u hier niet meegeven.

Enkele cases

Persoonlijke ontwikkeling

Al onze partners zijn gecertifieerde trainers en coaches. Wij richten ons dan ook op het begeleiden van individuen en hun ontwikkeling binnen hun professionele context. En dit op management en executive level.

We begeleiden mensen persoonlijk in functie van hun specifieke vraag in individuele coachingstrajecten. Dat doen we zowel curatief (als het even niet loopt zoals het moet) maar (heel) graag ook pro-actief (bij bv. verandering van functie en/of mensen die nieuwe uitdagingen aangaan). En natuurlijk ook omdat mensen op dit niveau soms erg eenzaam zijn en nood hebben aan een klankbord. “Herkenbaar” denkt u? Wij zoeken samen met u naar de juiste coach, met de juiste stijl en de juiste match.

Daarnaast bieden we ook toegepaste trainingen aan. Of “visbokaaltrainingen” als u wil. Wij verwachten van onze deelnemers dat ze de basiscompetenties van communicatie, management, leiderschap,… onder de knie hebben. De theorie die wij hieraan toevoegen is immers minimaal. Net voldoende om snel aan de slag te kunnen. Want wij willen verder gaan. En hopelijk u als deelnemer ook.

U wordt geconfronteerd met uw eigen cases en u gaat hiermee aan het werk. Geen fictieve rollenspelen. Daar geloven wij niet in. Uw realiteit is de basis. Dus voor u hierin stapt, stel uzelf even de vraag of u bereid bent de confrontatie met uzelf aan te gaan.

Enkele cases

We geloven in de kracht van onze klanten
en wij willen u helpen deze kracht te (her)ontdekken.