Organisatie ontwikkeling

AXA - zelfstandige bank- en verzekeringskantoren

AXA - zelfstandige bank- en verzekeringskantorende bank-en verzekeringssector staat onder druk en wordt verplicht om kostenefficiënter te werken. Om dit te realiseren dienen kantoren zowel bewuster om te gaan met hun "klantentijd" en hun service-levels naar hun klanten aan te passen aan deze nieuwe realiteit alsook intern hun organisatie/processen/competenties onder de loep te nemen om zo aan effectiviteit te winnen.


Type:

Business school


Doel:

het professionaliseren van de werking van deze kantoren


Aanpak:

gedurende 9 maanden volgen de zaakvoerders van deze kantoren een "business school" waarbij zij 5 keer gedurende 2 dagen samenkomen om te werken rond hun kantoor. Thema’s die aan bod komen zijn "de analyse van hun organisatie en hun klantenportefeuille via het SWOT-model", "het bepalen van een visie/missie van hun kantoor voor de toekomst", "het uitwerken van (sub)objectieven in functie van hun individuele aandachtspunten", "inzicht in leiderschapsstijl en basics van leidinggeven", "het opstellen van actieplannen"

Methodiek:

tijdens het traject wordt gewerkt met diverse werkvormen. Er is tijd voor individuele reflectie die wordt begeleid door coaches waarbij modellen worden aangereikt die de deelnemers vervolgens gaan "toepassen" op hun eigen situatie. Daarnaast vindt er –gestructureerd- ervaringsuitwisseling plaats en krijgt men ook opleiding in management/leiderschap. Tussen de modules door krijgen de deelnemers opdrachten mee die zij tussentijds vervullen en die de basis vormen voor de volgende module.


Resultaat:

De resultaten zijn verschillend van kantoor tot kantoor. Elke deelnemer vertrekt immers vanuit zijn persoonlijke situatie en gaat hier op verder werken. Dit betekent dat voor sommigen het verjongen van cliënteel een werkpunt is, terwijl anderen nood hebben aan een stabielere personeelsstructuur en werken op het aanpassen van hun organisatie en de begeleiding van hun mensen. Algemeen kunnen we stellen dat 95% van de deelnemers dit traject aanraadt aan collega’s als zijnde "essentieel" om (sneller) te groeien/evolueren.

We geloven in de kracht van onze klanten
en wij willen u helpen deze kracht te (her)ontdekken.