Team ontwikkeling

Apeiron-Team - consultancy bedrijf gespecialiseerd in chemie gerelateerd regulatie onderzoek

Apeiron-Team - consultancy bedrijf gespecialiseerd in chemie gerelateerd regulatie onderzoek Apeiron is een bedrijf met 7 vaste medewerkers en enkele free lance medewerkers. Zij zijn een groeiend bedrijf dat zich bewust is van het feit dat door deze groei zij hun manier van communiceren en taken verdelen dienen aan te passen. Centraal staat een goede informatiedoorstroming binnen de onderneming en het op punt stellen van de interne processen.


Type:

teambuildingdag met gebruik van MBTI


Doel:

het (nog) beter communiceren/taken verdelen binnen het bedrijf


Aanpak:

gedurende een dagsessie MBTI ontdekken de medewerkers hun persoonlijke profiel en leggen ze de link naar hun realiteit en welke de impact is van ieders profiel op zijn/haar manier van communiceren. Vervolgens kijkt elke deelnemer individueel wat hij/zij kan doen om rekening te houden met de voorkeuren van haar/zijn collega’s. Tenslotte wordt de link gelegd naar taken die elkeen van nature makkelijk oppakt en welke net minder om tenslotte na te denken over welke taken eventueel kunnen toegekend/verschoven worden binnen het team (bv. prospectiegesprekken, agenda-opvolging,…).

Methodiek:

het eerste gedeelte van de dag wordt besteed aan het ontdekken van ieders individueel MBTI-profiel. Vervolgens worden voorbeelden uit de dagelijkse werking besproken en wordt aangegeven hoe hier in de toekomst mee kan worden omgegaan in functie van ieders profiel. Tenslotte worden een aantal taken die nu exclusief bij het management liggen (bv. prospecties, netwerking,…) bekeken en volgt een groepsgesprek wie welk van deze taken mee zou kunnen oppakken. Na de sessie bepaalt iedereen 2 persoonlijke doelstellingen waar hij/zij mee aan de slag gaat.


Resultaat:

De medewerkers gebruiken de MBTI-letters om elkaar feedback te geven en houden rekening met elkaars eigenheid in de manier van communiceren (sommigen krijgen liever een email en willen eerst nadenken, anderen hebben juist liever een directe reactie mondeling,…). Een aantal taken van het management zijn overgedragen en worden gedeeld met medewerkers.

We geloven in de kracht van onze klanten
en wij willen u helpen deze kracht te (her)ontdekken.