Persoonlijke ontwikkeling

Vitrite Nederland (Philips) - automobielverlichting

Vitrite Nederland (Philips) - automobielverlichtingde coachee is een high potential die op het punt gekomen is waar hij zou kunnen toetreden tot het management team. Zijn kennis en gedrevenheid zijn hiervoor zijn troeven. Af en toe zit zijn directe stijl hem in de weg en creëert dit fricties bij zijn collega’s (en medewerkers). De CEO en HR director zijn bereid om te investeren in een coachingtraject als investering in de toekomst.


Type:

individueel coachingtraject


Doel:

het diplomatischer communiceren naar medewerkers/collega’s met het oog op een betere relatie-opbouw


Aanpak:

gedurende 12 maanden vinden er elke 6 à 8 weken coachingsessies plaats van 2,5 à 3u waarbij concrete cases van de coachee worden gesproken. Telkens wordt de link gelegd naar de leerdoelen en bepaalt de coachee samen met de coach welke opdrachten hij wil meenemen tegen de volgende sessie.

Methodiek:

bij de start vindt er een intake plaats samen met de HR director en de coachee. Hierin wordt de centrale doelstelling van het traject vastgelegd. Vervolgens worden subdoelen bepaald samen met de coachee. De sessies zijn vertrouwelijk. Op het einde van de sessies vindt er een terugkoppelingsgesprek plaats waarbij de HR director zijn feedback geeft aan de coachee over de evolutie die hij deze heeft zien maken. Er wordt ook ingegaan op eventuele verdere stappen.


Resultaat:

de coachee is na 1,5 jaar toegetreden tot het management team en heeft ook meer flexibiliteit in stijl naar zijn directe medewerkers waarbij hij hen meer betrekt en zelf met oplossingen laat komen dan wel zelf meteen “het goede antwoord” geeft.

We geloven in de kracht van onze klanten
en wij willen u helpen deze kracht te (her)ontdekken.