Persoonlijke ontwikkeling

KBC Bank en verzekeringssector

KBC Bank en verzekeringssectordoor de verandering van de markt wordt de druk groter en volgen de veranderingen elkaar sneller op. Dit vraagt een continue aanpassing en stretchen van iedereen en dat heeft duidelijk een negatieve impact op de werking van het team. Bedoeling is om de intrinsieke motivatie te verhogen vanuit realiteitsbesef en te gaan voor een gezamenlijk objectief waardoor de afdeling zich ook sterker kan profileren zowel intern als extern wat een belangrijke factor kan zijn bij een volgende reorganisatie.


Type:

Teamcoaching


Doel:

neuzen in dezelfde richting om sterk te staan bij de komende reorganisatie/veranderingen


Aanpak:

het traject wordt intensief voorbereid samen met de verantwoordelijke managers en zij hebben individuele voorbereidingsgesprekken met elk teamlid. Er wordt stap voor stap aan een buy-in gewerkt zodat de teamleden optimaal voorbereid zijn voor de team tweedaagse.

Hierbij wordt ook een duidelijk kader gecommuniceerd met duidelijke gezamenlijke objectieven zodat iedereen weet wat er verwacht wordt waarbij zowel de consequenties als de mogelijkheden worden benoemd. Er worden ook duidelijke afspraken gemaakt hoe de opvolging achteraf gebeurt voor een maximale output.

Methodiek:

het uitgangspunt is een oplossingsgerichte aanpak waarbij gekeken wordt wat er wél goed gaat (de succesfactoren), wat er benoemd moet worden voordat er vooruit gekeken kan worden en hoe de individuele kwaliteiten optimaal ingezet kunnen worden voor het teamresultaat op ene manier waar iedereen zich voor wil engageren.

Het accepteren van de realiteit van vandaag en het benoemen van wat er daarvoor nodig is, is de sleutel om van “ja maar” naar “ja en” te gaan en vooruit te kijken.

De eerste dag ligt de focus op het aanvaarden/benoemen vanuit de realiteit van vandaag

De tweede dag ligt de focus op opbouw, opties benutten en kwaliteiten inzetten

….van moeten naar willen


Resultaat:

De weerstand bij de aanvang van de tweedaagse was nog veel groter dan verwacht na de intensieve voorbereiding.

Doordat vanuit respect en openheid zaken heel duidelijk benoemd werden voelden de teamleden zich gehoord en erkend en was er een intrinsieke bereidheid om de realiteit te aanvaarden en stap voor stap een gemeenschappelijk teamobjectief te ontwikkelen dat gedragen werd door iedereen.

Het team werkt vandaag vanuit een sterker realiteitsbesef en is zich meer bewust van de voordelen voor henzelf en voor het team om een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar resultaten toe op te nemen. Ze zijn klaar voor de komende reorganisatie(s) en zijn steeds beter in staat om vanuit opties te denken in plaats van vanuit problemen.

We geloven in de kracht van onze klanten
en wij willen u helpen deze kracht te (her)ontdekken.